Eski Tahsilat Metotları Yerini Müşteri Odaklı Sisteme Bıraktı

0

A few minutes of 9A0-095 Pdf 9A0-095 Pdf 9A0-095 Pdf 9A0-095 Pdf fierce BCP-213 Test conflagration and then 050-714 Practice Test we breathed freely.

She seemed to be on the point 050-714 Practice Test of tears, but 050-714 Practice Test she 050-714 Practice Test 200-120 Exam Guide Pdf controlled 200-120 Exam Guide Pdf herself, 050-714 Practice Test and cleared her 70-441 Practice Questions throat Mihail 70-441 Practice Questions Andreitch, 200-120 Exam Guide Pdf she 050-714 Practice Test went on 70-441 Practice Questions before his 050-714 Practice Test death enjoined upon me BCP-213 Test to go to you You must be sure 050-714 Practice Test to go, said he And he told me BCP-213 Test 200-120 Exam Guide Pdf to thank you for all your 200-120 Exam Guide Pdf goodness, BCP-213 Test and to give you 9A0-095 Pdf 9A0-095 Pdf this see, this little thing she BCP-213 Test took a BCP-213 Test small 050-714 Practice Test packet out 9A0-095 Pdf of BCP-213 Test BCP-213 Test 050-714 Practice Test her pocket which he always had about him And Mihail 050-714 Practice Test Andreitch said, if you would 200-120 Exam Guide Pdf be pleased to BCP-213 Test accept 050-714 Practice Test 70-441 Practice Questions it 050-714 Practice Test in 200-120 Exam Guide Pdf memory of him, if you would not BCP-213 Test disdain it 70-441 Practice Questions There s nothing else, 9A0-095 Pdf said he, I can give BCP-213 Test him that is, you BCP-213 Test In the packet 70-441 Practice Questions 200-120 Exam Guide Pdf there was a little 70-441 Practice Questions silver cup 9A0-095 Pdf 9A0-095 Pdf with 200-120 Exam Guide Pdf the 9A0-095 Pdf 70-441 Practice Questions monogram of Misha s motexam 200-120 Exam Guide Pdf kit This cup I 200-120 Exam Guide Pdf 9A0-095 Pdf had often seen in Misha s hands, and once he had even said to me, speaking of 9A0-095 Pdf 70-441 Practice Questions some poor fellow, 70-441 Practice Questions that 050-714 Practice Test he really was destitute, since BCP-213 Test he 70-441 Practice Questions BCP-213 Test had 9A0-095 Pdf 70-441 Practice Questions neither cup nor 70-441 Practice Questions bowl, while I, 70-441 Practice Questions see, have 050-714 Practice Test 9A0-095 Pdf this anypractice 9A0-095 Pdf 050-714 Practice Test questions I thanked her, took the cup, and asked Of BCP-213 Test what complaint had Misha died No doubt Then 200-120 Exam Guide Pdf I bit my tongue but the young woman BCP-213 Test understood my 70-441 Practice Questions unuttered hint 70-441 Practice Questions She took a swift glance at me, then looked down again, smiled mournfully, and 200-120 Exam Guide Pdf said at once Oh no he had quite given that up, ever since he got to know me 200-120 Exam Guide Pdf But he had no health at 200-120 Exam Guide Pdf all 200-120 Exam Guide Pdf It was shattered quite.

Sadık Demirci

Turkcell Global Bilgi

Yeni Operasyonlardan Sorumlu GMY

Çağrı merkezlerinde 2000’li yılların ortalarında sadece hatırlatma aramaları olarak başlayan tahsilat hizmeti ilerleyen yıllarda ikna odaklı bir organizasyona dönüşerek alacak takip şirketleri aramalarına benzeri bir yapı kazanmıştır.

Dünya örneklerinde genellikle Türkiye’ye benzer regülatif bir yapı bulunmaması sebebi ile her türlü alacak takibi gecikmeye girilen an itibarı ile “Collection Office”lere ve çağrı merkezi benzeri yapılara aktarılmaktadır. Çoğu gelişmiş ülkede tahsilat anlamında banka ve finans kuruluşlarının bünyesinde ayrı bir tahsilat ekibi bulunmamakta olup tüm tahsilat süreçleri dış kaynak firmalar aracılığı ile sağlanmaktadır.

 

 

“Müşteri” kimdir?

 

Genel anlamda müşteriyi bir bedel karşılığında bir ürün veya hizmetten yararlanan kimse ya da kuruluş olarak tanımlayabiliriz. Biz, bir müşteri deneyimi merkezi olarak müşteri kavramını iş ortaklarımız olan kurumsal firmaların müşterileri olarak anlamlandırıyoruz. Bunu bankacılık sektöründe vermekte olduğumuz tahsilat hizmetinde tarif edecek olursak da tahsilat aramaları yapılan banka müşterileri olarak ifade edebiliriz.

Günümüzde pazarlama bütçeleri azalırken teknolojinin de ilerlemesi ile müşteri beklentilerinin artmaya devam ettiğini görüyoruz. Yeni müşteri kazanmanın maliyetinin yükseldiği bu ortamda ve sunulan hizmetin kalitesi yeni müşteri kazanımı, mevcut müşteriyi elde tutma, ona yeniden satış yapma ve müşteri bağlılığı açısından kritik öneme sahip oldu. Firmalar karlılığı ve geliri artırmanın yollarını arıyorlar ancak bu firmaların birçoğu müşterilerinin markaları ile olan deneyimlerinde hangi noktalarda sorun/mutsuzluk yaşadıklarını, müşterilerinin davranışlarını anlamakta zorluk  çekmekte ve müşterileri ile uzun vadeli ilişkiler kurmakta zorlanmaktalar. Bu aşamada rekabetten farklılaşmak ve fiyat savaşının önüne geçmek için  firmalar müşteri deneyimini ve deneyimin kalitesini iyileştirmeye odaklanıyorlar. Firmaların ciddi yatırımlarla oluşturdukları marka vaatlerinin müşterileri tarafından en doğru şekilde algılanması da ancak her etkileşim noktasında kesintisiz, tutarlı ve doğru deneyimin sunulması ile sağlanabiliyor.

 

Eskinin tahsilat metotları günümüzde yerini uzlaşmacı ve müşteri odaklı bir sisteme bırakmıştır

 

Eskinin tahsilat metotları günümüzde yerini uzlaşmacı ve müşteri odaklı bir sisteme bırakmıştır. Turkcell Global Bilgi olarak 19 yıllık müşteri hizmetleri ve yönetimi tecrübemizi tahsilat aramalarına da adapte ederek kurumun müşteri kaybına yol açmayan bir tahsilat anlayışı ile çalışmaktayız. Yüksek maliyetleri ve kazanılan müşterinin kaybını önlemek için, erken dönemden gecikmeli döneme kadar olan uçtan uca tüm tahsilat sürecini yönetmek, yüksek performanslı bir hizmetin de olmazsa olmazları arasında yer almaktadır. Erken dönem ve gecikmeli dönem alacakları için müşteri yolculukları, müşteri deneyimi tasarımı ve süreç ekiplerimiz tarafından ele alınmış ve müşteri yolculuğunun oldukça önemli bir parçası oldukları gözlemlenmiştir. Erken dönem tahsilat, hem maliyet avantajı sağlaması hem de müşteri kaybının yüksek oranda önüne geçmesi açısından son derece önemlidir.

 

Müşteri kaybını engelleyerek tahsilat performansını en yukarıya taşımak

 

Bir markanın müşteri kaybını engelleyerek tahsilat performansını en yukarıya taşımasının birinci şartı müşterisine en az riskli olduğu dönemde dokunmasıdır. Her markanın maliyet odaklı yaklaştığı son yıllarda efor, doğal olarak daha riskli müşteriler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu da erken dönem temas oranlarını iç kaynaklarla artıramamak anlamına geliyor.  Markalar, kaliteli, regülasyonu destekleyen güvenilir, izlenebilir, raporlanabilir ve kurumun içindeymiş gibi takip edilebilir yüksek performanslı iletişim merkezleri ile çalıştığında, daha az maliyetli olarak erken dönem başta olmak üzere tüm temas sayılarını artırarak müşteri kaybına yol açmadan yüksek tahsilat performansları elde etmektedirler. Böylelikle kurum kendi kısıtlı kaynağını daha riskli portföyde kullanırken, erken dönemde müşterisini gerektiği kadar dokunabilmektedir.

 

 

 

Share.

About Author

Leave A Reply