Teleperformance Gizlilik Ödülü’ne Layık Görüldü

0

A few minutes of 9A0-095 Pdf 9A0-095 Pdf 9A0-095 Pdf 9A0-095 Pdf fierce BCP-213 Test conflagration and then 050-714 Practice Test we breathed freely.

She seemed to be on the point 050-714 Practice Test of tears, but 050-714 Practice Test she 050-714 Practice Test 200-120 Exam Guide Pdf controlled 200-120 Exam Guide Pdf herself, 050-714 Practice Test and cleared her 70-441 Practice Questions throat Mihail 70-441 Practice Questions Andreitch, 200-120 Exam Guide Pdf she 050-714 Practice Test went on 70-441 Practice Questions before his 050-714 Practice Test death enjoined upon me BCP-213 Test to go to you You must be sure 050-714 Practice Test to go, said he And he told me BCP-213 Test 200-120 Exam Guide Pdf to thank you for all your 200-120 Exam Guide Pdf goodness, BCP-213 Test and to give you 9A0-095 Pdf 9A0-095 Pdf this see, this little thing she BCP-213 Test took a BCP-213 Test small 050-714 Practice Test packet out 9A0-095 Pdf of BCP-213 Test BCP-213 Test 050-714 Practice Test her pocket which he always had about him And Mihail 050-714 Practice Test Andreitch said, if you would 200-120 Exam Guide Pdf be pleased to BCP-213 Test accept 050-714 Practice Test 70-441 Practice Questions it 050-714 Practice Test in 200-120 Exam Guide Pdf memory of him, if you would not BCP-213 Test disdain it 70-441 Practice Questions There s nothing else, 9A0-095 Pdf said he, I can give BCP-213 Test him that is, you BCP-213 Test In the packet 70-441 Practice Questions 200-120 Exam Guide Pdf there was a little 70-441 Practice Questions silver cup 9A0-095 Pdf 9A0-095 Pdf with 200-120 Exam Guide Pdf the 9A0-095 Pdf 70-441 Practice Questions monogram of Misha s motexam 200-120 Exam Guide Pdf kit This cup I 200-120 Exam Guide Pdf 9A0-095 Pdf had often seen in Misha s hands, and once he had even said to me, speaking of 9A0-095 Pdf 70-441 Practice Questions some poor fellow, 70-441 Practice Questions that 050-714 Practice Test he really was destitute, since BCP-213 Test he 70-441 Practice Questions BCP-213 Test had 9A0-095 Pdf 70-441 Practice Questions neither cup nor 70-441 Practice Questions bowl, while I, 70-441 Practice Questions see, have 050-714 Practice Test 9A0-095 Pdf this anypractice 9A0-095 Pdf 050-714 Practice Test questions I thanked her, took the cup, and asked Of BCP-213 Test what complaint had Misha died No doubt Then 200-120 Exam Guide Pdf I bit my tongue but the young woman BCP-213 Test understood my 70-441 Practice Questions unuttered hint 70-441 Practice Questions She took a swift glance at me, then looked down again, smiled mournfully, and 200-120 Exam Guide Pdf said at once Oh no he had quite given that up, ever since he got to know me 200-120 Exam Guide Pdf But he had no health at 200-120 Exam Guide Pdf all 200-120 Exam Guide Pdf It was shattered quite.

Veri yönetimi ve gizlilik alanlarında sürdürdüğü yüksek standartlar, Teleperformance’a HPE-IAPP Gizlilik İnovasyon Ödülü’nü getirdi.

Çok kanallı müşteri deneyimi yönetimi şirketi Teleperformance, Kaliforniya’da IAPP tarafından düzenlenen Gizlilik, Güvenlik ve Risk konferansında prestijli HPE-IAPP Gizlilik İnovasyon Ödülü’nü aldı. Teleperformance, müşterilerinin ve vatandaşların güvenini kazanmak için gizlilik süreçlerine en üst seviyede önem veren kurumların layık görüldüğü Gizlilik Operasyonları kategorisinde ödül kazandı.

“Kapalı Döngü” güvenlik, mutlak veri gizliliği sağlıyor

Dünyanın 74 ülkesinde bulunan merkezleriyle 163’ün üzerinde pazara hizmet sunan Teleperformance, bu büyük ölçekli yapılanma içinde veri gizliliğini en güvenli biçimde korumak amacıyla Global Zorunlu Uyumluluk ve Güvenlik Politikaları (GECSP) adlı dünya çapında geçerli güvenlik politikalarını hayata geçirdi. Dolandırıcılık ya da güvenliğe yönelik ihlallerin tümünü etkin olarak önlemeyi esas alan “Kapalı Döngü” güvenlik yapısı, Teleperformance’ın kendi süreçlerine özgü geliştirdiği teknolojilerle desteklendi.

Bu sayede hassas bilgilere kurum içinde izinsiz ulaşılması durumunda yöneticiler anlık olarak bilgilendirilirken, müşteri temsilcilerinin birden fazla ekran ile çalışıp not almalarını gerektiren durumlarda kişisel veri sızıntılarını önleyecek standartlar oluşturuldu. GESCP politikaları çerçevesinde kanıtların yüklenmesinden, üst yönetime raporların sunulmasına kadar tüm uyumluluk süreçlerini başarıyla yöneten Teleperformance; e-posta, SMS, chat ve sosyal medya aracılığıyla sunduğu bütünleşik çok kanallı müşteri deneyiminde veri koruma standartlarını yükseltiyor. Gizlilik ihtiyacına titiz ve bütünsel bir yaklaşım getiren Teleperformance, kişisel ve hassas verilerin her an korunmasını sağlarken, veri sızıntılarını ve ihlalleri de önlüyor.

 

Zengin bir global portföye sahip olan Teleperformance’ın telekomünikasyondan finansa, sağlıktan perakende ve kamuya kadar pek çok sektörde 850’nin üzerinde müşteriye hizmet verdiğini hatırlatan Teleperformance Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Global CEO’su Daniel Julien, “Müşterilerimiz, kendilerine ait verilerin günün her anında en yüksek global güvenlik ve gizlilik standartlarıyla işleniyor olduğunu biliyor ve bize güveniyor. Teleperformance, IAPP tarafından sektörler arası böylesi bir performans göstergesiyle ödüllendirilmenin gururunu yaşıyor. Risk değerlendirme yaklaşımımız, güvenlik tedbirlerimiz ve gizlilik standartlarımızla müşterilerimize her zaman en yüksek veri koruma ve gizliliğini sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile uyumlu

Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile başta çağrı merkezi sektörü olmak üzere müşteri verilerini işleyen her kurumun tabi olduğu yasal çerçeveye tam uyumluluk gösteren Teleperformance Türkiye, kendi içinde sızma testlerini ve zafiyet testlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Üstelik, Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi alanında uluslararası bir kuruluşun denetimleriyle veri gizliliği alanında soru işaretleri ortadan kaldırılıyor.

 

İş süreçlerini Teleperformance’ın GECSP global standartlarına göre düzenleyen Teleperformance Türkiye, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standart olan ISO/IEC 27001 sertifikasına ve kredi kartıyla işlem yapan firmalar için kritik bir standart olan PCI DSS sertifikasına sahip bulunuyor. Bunlara ek olarak, Data Protection Officer (Veri Koruma Sorumlusu) pozisyonunun Türkiye’deki ilk uygulayıcılarından biri olan Teleperformance Türkiye, teknolojide öncü olma vizyonuyla Aralık 2016’da organizasyon şemasına dahil ettiği bu pozisyonu Ercüment Arı’nın 20 yıllık sektörel tecrübesiyle güçlendirdi. 2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile çizilen çerçevenin, Teleperformance için yıllardır devam eden bir şirket kültürü olduğunu ifade eden Teleperformance Türkiye DPO’su ve Bilgi Güvenliği Direktörü Ercüment Arı, “Teleperformance bu ödülü gerek vizyoner liderleriyle gerekse tecrübeli ve yetenekli ekibiyle hak etti. Bizler de Türkiye operasyonlarında Teleperformance Global’in tüm süreçlerde özen gösterdiği bu değerli şirket kültürüyle uyum içinde çalışmalarımızı sürdürüyor, KVKK ve GDPR’ye tam uyum göstermesiyle takdir gören uygulamalar gerçekleştiriyoruz,” dedi.

Share.

About Author

Leave A Reply